Περί...

Το συγκεκριμένο Blogg κατασκευάστηκε ώστε να εξυπηρετεί και να ενημερώνει τα νέα της εταιρείας μας για λύσεις πληροφορικής και tips υποστήρηξης προς όλους τους συνεργάτες της.


Οι απαντήσεις και τα σχόλια είναι ελεύθερα ώστε όλοι να μπορούν να ανακοινώσουν το οτιδήποτε, αυτό είναι λογικό να κάνει την αμφίδρομη επικοινωνία ζωηρή και επικοδομητική.

Φυσικά είναι αυτονόητο ώστε για να είναι η επικοινωνία επικοδομητική να υπάρχει ο αμοιβαίος σεβασμός σε σκέψεις και απόψεις όλων που συμμετέχουν στον κοινό μας τόπο.

Για την Compu-Support