Τρέχουσες Εκδόσεις Εφαρμογών

Last Update 06/07/2020Accountant ver.3.80


Eurofasma / Manager NEXT ver.6.4.0


Γενική Λογιστική NEXT ver.6.4.0
S.F.P 6.2.0.2020


*οι εφαρμογές είναι διαθέσιμες για λήψη για όλους τους συνεργάτες χωρίς εξαίρεση , αλλά ΠΡΟΣΟΧΗ : η εγκατάστασή τους ΑΠΑΙΤΕΙ ενεργά ετήσια Releases για την λήψη κωδικού ενεργοποίησης. Σε κάθε άλλη περίπτωση μετά απο 'παράνομη' εγκατάσταση η εφαρμογή δεν θα λειτουργεί.